Bozdag, M., Istemenin esrar, Istanbul , Ruhsalzeka (SQ), Istanbul , Sonsuzlukyolculugu, Istanbul Büchner, L., Kraft und Stoff oder Grundzüge . İstemenin Esrarı. likes · talking about this. İstemenin Esrarı, Muhammed Bozdağ’ın 3. Kitabı. Yazarın Tüm Kitapları: Amazon. Ekim Yönetici, yazar ve muhabirleriyle tamamen bayanların çıkardığı Turuncu Dergisi Bozdağ’la İsteme’nin Esrarını konuştu.

Author: Digami Kazraramar
Country: Finland
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 4 November 2018
Pages: 63
PDF File Size: 11.96 Mb
ePub File Size: 11.12 Mb
ISBN: 462-2-67210-417-9
Downloads: 6892
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikot

Baba Yetu Full description. Baba Egungun No Brasil. Meher Istemeni – Bog Govori Full description. Tratado de Baba Eyiogbe. Berhetiyye Serhi Hikmet Baba. Baba Irosun Oyekun ifa. Veli Baba’ya hakaretler eder. Anlara bu bir iptilii. Evvel seferi bu oldu.

Bedri Noyan (Dede baba) – Veli Baba Menakıbnamesi [Can-1993].pdf

Lakin Zeyneb’i Atebe bin Ehi Leheb’e istemein. O anda Ali-yyel-Murtaza geldi. Bu surette Hadis ta’birinde be’is yoktur. Ve Hazret-i Ali’ye muhabbet-i basene-i azimedir. Ve yine Fahr-i alem S. Ve yine “Men ahabb-e Ali-yyen.

Ali’ye cziyyet eden bana iistemenin etti, demektir. Ali Kur’an ile, Kur’an Ali ile beraberlerdir. Ali benim ilmimin kabidir, demektir. Bu kadar ile iktifa eyledim. Binsen aleyh kendi eliyle Ali gusleyledi Gece ile pederinin. Menkuuldur ki Hazret-i M uhammed A. Eba Eyyub Ensari’dan rivayettir ki: Ana eziyyet eden bana eziyyet eder. Yine Cibril-i emin A. Her nebi’nin vasisi dahi varisi var. Ebu Ba’li-el-Musuli rivayet etti ki: Bu da ikinci rivayettir. Abdullah bin Abbas R.

Benim Ehli Beytim Nuh’un gemisine benzer.

  KIKO MACHINE KOMIKS PDF

Resfilultah Efendimiz ana cevaben buyurdu ki: Her kim ki gemiye bindi halas oldu. Rakib olanlar necat buldu, rakim olmayanlar gark oldu.

İstemenin Esrarı by Muhammed Bozdağ

Ol halde Sahabelere hitaben buyurdu ki: Berr’ bin Azib dedi ki: Zeyd bin Erham didi ki: Ve anlara hakaret eden bana hakaret eder. Ve anlara dost olan bana dost olur. Eydeveye binici sen Minc’nin Muhassib denilen mevk’ inde dur. Ve Ehl-i Beyt’ine eza ve cefa ideriz. Taberani vesair eesrar rivayet iLmi5lcrdir ki: Belki Rasfilullah Efendimize bir inayet-i Rabbaniyye-i ezeliyyedir.

Ey Muhammed, de ki: Yani Ulema enbiyanin veresesidir. Biri kalbta dir ki nafi’dir. Kaale sallallah-i aleyh-i ve sellim Hz. Ebu Bekr’den mervidir ki Hz. Zira o ihtiram Rasfilullah Efendimizedir. Kaal-e Sallalliih-u aleyh-i ve sellim Hz. O da al-i Muhammed A. Kisra helak olursa ondan sonra kisra yoktur. Hasan ve ceddimiz Hz. Ve Hazret-i Fahr-i kainat Efendimizden Hz.

Ya Ali, seni katleden beni katleder. Ve sana sebbiden bana sebbider. Zira adavetleri bakii idi. Hakikat halden su’al ittiler. Abdullah bin Arnr-ibn-il-as, Hz.

O esnalarda KUfi’ler Hz. Ve yine Nebi A. Ve Useme bin Zeyil R. Su’iil ittim ki Ya Rasulallii h bu nedir? Cabir bin Abdullah-il-Ensan R.

Claude Cahen – Türkler Nasıl Müslüman – PDF Free Download

Ve Basnna amy dari oldu. Cabir hazretleri dahi buyurdu ki “re’simi takbil iden kimdir? Efendimiz sana selam ider.

Hazret-i Cabir dahi buyurdular ki: Olmaya ki Mehdi nadim olur ve yine ihanet ider. Ve zekeriyya ve Yahya ve isii. Bundan sonra Yahya alim Hz. Ve bana bir heybet galebe iderdi. O zaman Halife beni taleb eyledi ve huzfuuna ihzar itti. Ve benim ahalimden ne haldesin diyerek su’al itti. Sonra bana didi ki: Ben dahi didim ki: Ol Ulu Mevlaya yemin iderim ki Za’il ben’ em.

  KARSTEN HARRIES THE ETHICAL FUNCTION OF ARCHITECTURE PDF

Anlar dahi kabul eylemediler. Ve gayrisini yine Hz. Ve liikablan Nakii ve Zeki ve Hadi’dir. Ve buyurdu ki “Ey ibn-i sa’id biz kande isek bu ihsanlar bizimlcdir. Keramat-il-evliya ssrar ve bahusus Veli-yyi Sadiittan olursa keramat cedd-i a’lalanndan miras gibidir.

Va irtihalleri de yine hicre. Muh ammed M e h d i’dir. Bu bi’ atierini ve bu mukavelelerini Yusuf bin Amru’ya haber virdiler.

Ol dahi Zeyd R. Biz size hl’at itmeyiz, didiler. Kavim, Allah’tan korkun, Rasfilallahtan haya idin. Bunlardan vefa gelmez” didi.

İstemenin Esrarı

Efendimiz bir yerde Karar idemezdi. Ve zinhar gafil olma, didi. KUfede Abbas ssrar Yezid adlfi bir pehlivan var idi. O esnada Zcyd R. Girfi bi’ata ihtiyac yoktur” didi.

Vakta ki sabah oldu, Zeyd R. Zeyd bin Ali R. Ve iki asker durmayub cenk iderlerdi. Ol kadar ki Zeyd bin Ali R. Ve Zeyd bin Ali R. Ve Kabre kodular, amme kimse bilmezdi ki kabri kandedir. Ol vakit ki Zeyd R.